"Mali Przyrodnicy"

 

Nawigacja

Aktualności

HISTORIA PRZEDSZKOLA OBECNIE W PRZEDSZKOLU ZAJĘCIA DODATKOWE PERSONEL PRZEDSZKOLA ODPŁATNOŚĆ STATUT Klauzula informacyjna

" Mali Przyrodnicy"

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Historia Przedszkola sięga lat pięćdziesiątych. Wtedy to pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wybudowano budynek, który był przeznaczony dla 70 przedszkolaków. Wówczas to dyrektorem została

 p. Helena Szymańska. Pod jej kierownictwem przedszkole zyskało miano wzorcowego w Gnieźnie.
Dzieci, najczęściej z rodzin robotniczych spędzały tu większą część dnia. Około roku sześćdziesiątego przyjęło ono nazwę Publicznego Przedszkola Nr 5. Liczba dzieci zwiększyła się, by w roku 1969 osiągnąć liczbę 110 wychowanków.
Od września 1974 roku funkcję dyrektora placówki objęła p. Genowefa Skrzypińska. Dzięki unowocześnieniu procesu wychowawczego i podnoszeniu poziomu pracy dydaktycznej placówka otrzymała wiele nagród i pochwał.
2 czerwca 1981 r . Urząd Miejski w Gnieźnie Wydział  Oświaty i Wychowania nadał przedszkolu nazwę "MALI PRZYRODNICY". Był to szczególny dzień dla wszystkich związanych z przedszkolem. Od tego roku przedszkole funkcjonuje pod nazwą

"Mali przyrodnicy".

A poszczególne grupy to:

* ODDZIAŁ I     "JARZYNKI"
* ODDZIAŁ II    "KWIATKI OGRODOWE"                                                
* ODDZIAŁ III   "PRZYJACIELE PTAKÓW"
* ODDZIAŁ IV   "LEŚNE LUDKI"

Od roku 1991 do sierpnia 2017 funkcję dyrektora pełniła p. Aleksandra Przyborska